Selecteer een pagina

Meer veerkracht door integrale aanpak

Een crisis is een gebeurtenis die niet binnen de normale bedrijfsvoering kan worden opgepakt en die een effect heeft op (de mensen binnen) het bedrijf of de organisatie. Dit is het moment dat de organisatie in de schijnwerpers staat. Een goede aanpak en snel schakelen is dus van groot belang.

BergOp advies adviseert om de visie op crisisbeheersing in te bedden in de organisatiebrede visie. Hiermee is crisisbeheersing niet een op zichzelf staand proces maar hangt het samen met andere bedrijfsprocessen. Deze integrale aanpak bevordert de veerkracht van de organisatie.

Visie en missie

Door risicomanagement te koppelen aan crisisbeheersing worden risico’s en crises al vroeg in het proces onderdeel van de besluitvorming. Het is belangrijk dat het eigenaarschap en de verantwoordelijkheden breed in de organisatie worden neergelegd. Maak medewerkers mede-eigenaar. 

In mijn opdrachten wil ik toegevoegde waarde leveren door mensen en organisaties in hun kracht zetten en te laten werken aan hun doel, dat waar ze goed in zijn. Dit doe ik door mijn creativiteit in te zetten om alles wat er al is slim samen te brengen, verbanden zichtbaar te maken en (schijnbaar) ingewikkelde vraagstukken terug te brengen naar de essentie.

Femke van den Berg

Femke van den Berg

Directeur/Eigenaar/Adviseur

telefoon +31 6 826 55 646
contact@bergopadvies.nl

Kan ik je helpen?