Selecteer een pagina

Deep Democracy

Dit gaat uit van de kracht in de mensen en de onderlinge relaties. Van inclusie en het meenemen van de wijsheid van de minderheid in besluitvorming.  

Emergency Management

Dit is de overkoepelde term voor de integrale aanpak van risico’s en crises. Dit laat zien dat mensen en organisaties mede-eigenaar moeten zijn, voor wie doen we het? Dit het belang laat zien van het inzetten van story-telling om bewustwording te creëren en mensen mee...

Risicogestuurd werken

Deze manier van werken kan een organisatie echt helpen om in control te zijn, maar dan zonder alles helemaal dicht te timmeren met regels en procedures.