Meer veerkracht door integrale aanpak

Integrale aanpak crisisbeheersing

Een crisis is een gebeurtenis die niet binnen de normale bedrijfsvoering kan worden opgepakt en die een effect heeft op (de mensen binnen) het bedrijf of de organisatie. Dit is het moment dat de organisatie in de schijnwerpers staat. Een goede aanpak is dus van groot belang.

BergOp advies adviseert om de visie op crisisbeheersing in te bedden in de organisatiebrede visie. Hiermee is crisisbeheersing niet een op zichzelf staand proces maar hangt het samen met andere bedrijfsprocessen. Het is belangrijk dat het eigenaarschap en de verantwoordelijkheden breed in de organisatie worden neergelegd. Maak medewerkers mede-eigenaar.

Meer veerkracht door risicomanagement en crisisbeheersing

Door risicomanagement te koppelen aan crisisbeheersing worden risico’s en crises al vroeg in het proces onderdeel van de besluitvorming. Crisisbeheersing is daarmee een van de mogelijke beheersmaatregelen voor een potentieel risico.

BergOp advies adviseert om risicomanagement aan te sluiten op de veiligheidsketen en de Plan, Do, Check, Act (PDCA) cyclus (Deming). Dit bevordert de veerkracht (resilience) in de organisatie.