Wat inspireert mij?

Deep democracy

Omdat dit uitgaat van de kracht in de mensen en de onderlinge relaties. Het gaat om inclusie en het meenemen van de wijsheid van de minderheid in besluitvorming. Het zorgt dat wat gezegd moet worden gezegd kan worden. 

(Bron: Jitske Kramer, 2014)

Verdraaide organisaties en anders vasthouden

Omdat dit laat zien dat het belangrijk is om het doel/de bedoeling voor ogen te houden. Daarnaast het eigenaarschap neer te leggen waar deze hoort en de verantwoordelijkheid niet over te nemen. 

(Bron: Wouter Hart, 2012 en 2017)

Emergency management

Omdat dit de overkoepelde term is voor de integrale aanpak van risico’s en crises. Mensen en organisaties zijn mede-eigenaar – voor wie doen we het?- Het inzetten van story-telling om bewustwording te creëren helpt om mensen mee te krijgen.

(Bron: Eelco Dijkstra in Grip op Crisis, 2016)

Risicogestuurd werken

Omdat deze manier van werken een organisatie echt kan helpen om in control te zijn, maar dan zonder alles helemaal dicht te timmeren met regels en procedures. Met het organisatiedoel voor ogen zicht te hebben op de risico’s die dit doel ondermijnen en op basis hiervan besluiten te nemen.

(Bron: Martin van Staveren, 2015)